Sote-uudistus - Kainuun hyvinvointialueen valmistelu

 

 

Sote-uudistus

Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimen palvelut uudistetaan. 

Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat kuntien sijaan vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueen toiminta käsittää varsinaisen toiminnan lisäksi omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen liittyvät toiminnot. Suomessa on jatkossa yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista Kainuun maakunta on yksi. Hyvinvointialueen toiminnasta on säädetty sitä koskevassa laissa

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on säädetty hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, kehittämisestä, ohjauksesta ja valvonnasta.

Sote-uudistuksen tavoitteet

Sote-uudistuksen päämääränä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti ja että hyvinvointi ja terveyserot kaventuvat. Sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan käyttöön parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat. Tavoitteena on turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, parantaa turvallisuutta ja vastata yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin. Pääosin palvelut ovat julkisia palveluja, ja niitä täydentävät entiseen tapaan yksityiset palveluntuottajat sekä järjestöt.

Lisätietoja valtakunnalliselta sivustolta soteuudistus.fi/