Sotainvalidien palvelut

 

Sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10 % Kainuun Sote järjestää omaishoidontukea, kotihoidon palveluja, asumispalveluja sekä erilaisia tukipalveluja. Sotainvalideille (10 %) palvelut perustuvat palvelutarpeen arvioon ja ovat sotainvalideille maksuttomia.

Tukipalveluina järjestetään mm.

● ateriapalvelua

● vaatehuoltopalvelua

● kylvetyspalvelua

● siivouspalvelua

● sosiaalihuoltona järjestettävä liikkumisen tuki

● saattaja- ja asiointipalvelua

● kuntouttava päivätoimintaa

● turvapalvelua

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille/Korvaukset_ja_etuisuudet/Sotainvalidien_ja_rintamaveteraanien_etuudet

https://beta-sote.kainuu.fi/artikkelit/neuvonta-ikaantyneiden-palveluihin