Sirkunkujan asumisyksikkö

Yksikön sijainti
Sirkunkujan asumisyksikkö sijaitsee Variskankaalla Kajaanissa. Asumisyksikkö on rakennettu vuonna 2014. Sirkunkujan asumisyksikkö on 15 kehitysvammaisen asukkaan koti. Kodissa on kolme viiden asukkaan ryhmää eli puhumme A, B ja C-rapuista.
Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Aamuvuorossa työskentelee 4-5 työntekijää ja iltavuorossa 4-5 työntekijää. Yövuorossa on yksi työntekijä. Työntekijöiden tehtävänimikkeenä on ohjaaja. Yksi ohjaajista toimii ohjaajan tehtävän ohella tiimivastaavana.

Opiskelijat
Hyvinvointi ja toimintakyvyn edistäminen, yksikkömme sopii lähihoitajaopiskelijoille, erityisesti vammaistyön osaamisalalle.


Meillä voit oppia:
• kehitysvammaisuudesta ja siihen liittyvistä asioista esim. lisävammoista
• toteuttaa asiakkaiden kuntouttavaa perushoitoa
• asukkaiden ohjaamista päivittäisissä toiminnoissa ja toteuttaa yksilökeskeisestä työotetta asukkaiden arjessa
• erilaisten apuvälineiden käyttöä asukkaiden arjessa
• suunnitella asukkaille päiväaikaista toimintaa ja toteuttaa sitä
• tutustua, miten asukkaiden palvelusuunnitelma- ja palvelutarpeen arvioinnit ohjaavat heidän palvelujaan asumisyksikössä
• kehitysvammalain mukaisesta itsemääräämisoikeuden tukemisesta ja osallisuuden mahdollistamisesta asukkaiden arjessa
• vaihtoehtoisista kommunikointimenetelmistä ja niiden käytöstä asukkaiden arjessa
• mitä työelämätaidot ovat
• tiimityöskentelystä sekä verkostoyhteistyöstä ja toteuttaa niitä
• miten asiakastietojärjestelmää käytetään asiakkaiden päivittäiskirjaamisessa
• lääkehoidon toteuttamisesta
• toteuttaa virkistystoimintaa asukkaille
• toteuttaa asiakastyöhön liittyviä tietosuoja -asioita.

Tervetuloa oppimaan!
Kainuun sote/
Sirkunkujan asumisyksikkö
Sirkunkuja 4, 87400 Kajaani
p. 044-7217328

Palveluesimies Arja Karppinen
puh. 044-7974128
arja.karppinen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot
Liisa Rautiainen puh. 044-703 5546 liisa.rautiainen@kainuu.fi
Merja Kilpeläinen puh. 044-721 7328 merja.kilpelainen@kainuu.fi