Sarja B: Selvitykset ja tutkimukset

B:1
Vammaispalveluhankkeen Kainuun osahankkeen loppuraportti (pdf)

B:2
Tukeva 3 - juurruttamishanke
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-
Suomessa, Kainuun osahanke
Loppuraportti 1.10.2012-31.10.2013(pdf)

B:3
Virta - Pidämme huolta työ ja toiminta-kyvystämme sekä
tulevaisuudestamme 2011-2013 -loppuraportti (pdf)

B:4
Kainuulainen lapsi lastensuojelutarpeen selvityksessä vuosina 2013 -
2014, Pohjois-Suomen Lasten Kaste - Kainuun toiminnallinen
osakokonaisuus (pdf)

B:5
Tietoa potilaan oikeuksista ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon
päättymisen jälkeen

B:6
Sosiaalinen kuntoutus 2016 - Työryhmän raportti ja suositukset (pdf)