Saavutettavuusseloste

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) pyrkii takaamaan sote.kainuu.fi -verkkosivun saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 ja Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sote.kainuu.fi -sivustoa.

Kainuun soten verkkosivut sote.kainuu.fi julkaistiin maaliskuussa 2017.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämän verkkosivuston saavutettavuus on Siteimprove –ohjelmiston mukaan 99,5% (11.2.2020)

Sivujen saavutettavuutta tarkastellaan viikottain.

Ei-saavutettavia ovat vanhat pdf-tiedostot ja kokousasiakirjat, jotka linkitetään sivustolle toisesta järjestelmästä. Näiden saavutettavuutta selvitellään.

Palaute ja yhteystiedot

Kainuun soten viestintä vastaa verkkosivujen saavutettuusasioiden käsittelystä, valvonnasta ja kehittämisestä.

Saavutettavuutta koskevia kyselyitä, puutteita ja kehitysehdotuksia voi lähettää osoitteeseen viestinta@kainuu.fi tai ottamalla yhteyttä Kainuun soten viestintään: 044 760 5462/Marko Lipponen.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti (EUVL L 256, 12.10.2018, s. 103).

 

Viimeksi päivitetty 11.02.2020