Ruokamyrkytys- ja vesiepidemiaepäilyt

 

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruoan tai talousveden nauttimisen välityksellä saatua tartuntaa tai myrkytystä. Ruokamyrkytyksen aiheuttajat ovat useimmiten viruksia, bakteereita tai niiden tuottamia myrkkyjä eli toksiineja. Ruokamyrkytyksiä voivat aiheuttaa myös loiset, sienet ja myrkylliset kasvit.

Jos epäilet syömäsi ruoan tai juoman aiheuttaneen sinulle ruokamyrkytysoireita, ilmoita siitä kunnan terveystarkastajalle. Ilmoitus tulee tehdä sen alueen terveystarkastajalle, jossa elintarvikehuoneisto (esim. ravintola, kahvila tai työpaikkaruokala) sijaitsee.

Samoin tulee toimia, jos olet ostanut ruoan kaupasta ja epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen. Tällöin ilmoitus tehdään sen alueen terveystarkastajalle, jossa kauppa sijaitsee.

Saatuaan tiedon ruokamyrkytysepäilystä elintarvikealan toimijan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa siitä viipymättä terveystarkastajalle ja säilyttää epäilty elintarvike mahdollista näytteenottoa varten.

Mikäli epäilet sairastumisen johtuvan talous- tai uimavedestä, ilmoita siitä sen kunnan terveystarkastajalle, jossa epäiltyä talousvettä  on käytetty tai jossa uimaranta tai -allas sijaitsee. Talousvesiepäilyissä voit olla yhteydessä myös suoraan kyseisen kunnan vesilaitokseen ja uimavesiepäilyissä uimarannan tai -altaan ylläpitäjään.

Kainuun soten alueella voit ilmoittaa ruokamyrkytys- ja vesiepidemiaepäilyistä joko sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse terveystarkastajalle. Virka-ajan ulkopuolella voit ottaa yhteyttä päivystävään eläinlääkäriin puh. 0600 303 301 (puhelun hinta on 2,51 €/ minuutti).

Ruokamyrkytys- ja vesiepidemiaepäilyn ilmoituslomake