Rekisteröidyn informointi

Eu:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on ilmoitettava henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä toimii rekisterinpitäjänä sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa toiminta-alueellaan.

 

Informointiselosteet