Raskauden keskeytys naistentautien poliklinikalla

Jos haluat keskeyttää alkaneen raskauden, ota yhteyttä oman kuntasi terveyskeskukseen, perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajaan tai yksityislääkärin vastaanotolle mahdollisimman pian saatuasi tietää raskaudesta. Näistä yksiköistä raskauden keskeyttämistä varten tehdään lähete erikoissairaanhoitoon Naistentautien ja äitiyspoliklinikalle.

Raskauden keskeytys eli abortti tulisi tehdä ennen 12 raskausviikkoa. Raskauden voi keskeyttää erityisen painavasta syystä myöhemminkin, mutta silloin siihen tarvitaan erityislupa Valviralta.

Lähetteen saavuttua Naistentautien- ja äitiyspoliklinikalle, sinulle varataan lääkärin vastaanottoaika raskauden kestosta riippuen 1–3 viikon sisälle. Aika ilmoitetaan sinulle joko puhelimitse tai kirjeellä. 

Vastaanottokäynnillä tehdään gynekologinen tutkimus ja määritetään ultraäänitutkimuksen perusteella raskauden tarkka kesto. Lisäksi vastaanotolla keskustellaan yhdessä lääkärin kanssa raskauden keskeyttämiseen liittyvistä asioita ja päätetään yhdessä raskauden keskeytystavasta. Tapaan vaikuttavat muun muassa raskauden kesto, asiakkaan perussairaudet sekä asiakkaan toive. Pääsääntöisesti ja suositeltavin tapa raskauden keskeyttämiseksi on lääkkeellinen keskeyttäminen joko osastolla tai kotona. Lääkärin vastaanoton jälkeen saat hoitajalta ohjeet ja kotikeskeytystä varten tarvittavat lääkkeet. Itse raskauden keskeyttäminen tapahtuu 1–3 vrk kuluttua tästä käynnistä.

Noin viiden viikon päähän raskauden keskeytyksestä sinulle annetaan aika jälkitarkastusta varten seksuaaliterveyspoliklinikalle. Samalla otetaan raskaustesti, jolla varmistetaan, että raskaus on päättynyt. Jos epäillään, että keskeytyminen ei ole tapahtunut kunnolla, sinulle tehdään ultraäänitutkimus poliklinikalla.

Jälkitarkastuksen yhteydessä tarkistetaan myös aloitetun ehkäisyn sopivuus.

Älä jää yksin tehdessäsi raskauden keskeyttämispäätöstä. Tukea voit saada kumppanilta, terveydenhuollon ammattilaisilta, lähiaikuisilta ja ystäviltä.

Yhteystiedot
ma–pe klo 8.00 – 9.30 puh. 044 731 9779 / 08 6156 2406 (hoidolliset puhelut)
ma–pe klo 9.30 – 12.00 puh. 044 153 3248 / 08 6156 2396 (ajanvaraukselliset asiat)

Siir­rym­me ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­luun 12.11.2020 al­kaen. Soit­toai­kam­me on ma - to klo 7.30 - 16.00 ja per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­to­na klo 7.30 - 15.00 puh. 040 153 3248

Osoite
Naistentautien ja äitiyspoliklinikka
Sotkamontie 13, 3.krs, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani