Potilasasiamies

Potilasasiamiestoiminta on lakisääteinen ja jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävistä määrätään potilaslaissa (11 §). 

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilasta tai potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta potilaan läheistä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa,
  • avustaa tarvittaessa muistutuksen, hoitoa koskevan kantelun ja potilas- tai lääkevahinkoa koskevan asian vireillepanossa,
  • tiedottaa potilaan oikeuksista ja
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä potilasasiamiespalvelu hoidetaan keskitetysti. Kaikkien kuntayhtymän terveydenhuoltopalveluita tuottavien toimipisteiden potilasasiamiehenä toimii Tiina Komulainen.

Yhteystiedot: 

sähköinen palvelukanava Omasote

Palvelusihteeri Sanna Lehtonen
puh. 044 763 0487 
(maanantai - tiistai) 
sähköposti: sanna.lehtonen@kainuu.fi 
Faksi  08 718 0024
   
Osoite: 
Potilasasiamiespalvelu 
Kainuun keskussairaala 
Sotkamontie 13 
87300  Kajaani