Potilasasiakirjojen tilaaminen

Omien asiakirjojen tilaaminen

Jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevasta viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista. Lisäksi alaikäisen huoltajalla on oikeus saada lapsensa tiedot, ellei jo varttuneempi lapsi ole niiden luovutusta kieltänyt. Kannattaa ensisijaisesti katsoa omat potilastietonsa valtakunnallisesta potilastiedon arkistosta. Kainuun sotessa on 4.11.2014 alkaen tallennettu Kanta-arkistoon. Tietoa voi pyytää myös hoidon tai vastaanottokäynnin yhteydessä. Tai tilata oheisella potilaskertomuskopioiden tilaus lomakkeella. Jos pyydät samoja tietoja ja niiden antamisesta on kulunut aikaa vähemmän kuin yksi vuosi,  tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena peritään maksu seuraavasti:
- ensimmäiseltä sivulta 6,65 e (sis. alv 24 %)
- kultakin seuraavalta sivulta 0,12 e (sis. alv 24 %)

Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilaslain 13 § 3 monentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikaisia potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä laajuudessa kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus. Tietoja voi tilata oheisella pyyntö vainajan tietojen luovuttamisesta lomakkeella. Tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena peritään maksu seuraavasti:
- ensimmäiseltä sivulta 6,65 e (sis. alv 24 %)
- kultakin seuraavalta sivulta 0,12 e (sis. alv 24 %)