Potilas- ja asiakastiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut siihen suostumusta.