Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hanke

Tavoiteohjelma: Kaste-ohjelma 2012-2015
Toteutusaika: 1.2.2014 - 28.2.2016
Toiminta-alue: Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Hallinnoija: Oulun kaupunki
Kainuun budjetti: 216 349 € 
Rahoitus: STM 75 %, Kainuun sote 25 %

Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hanke koostuu neljästä alueellisesta osakokonaisuudesta ja koordinaatio-osiosta. Hankkeen koordinaatiosta vastaa Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut.

Osakokonaisuuksien vastuutahoina toimii:

 1. Lapin osakokonaisuus: Kolpeneen palvelukeskus ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin toimintayksikkö (Poske, Lappi)
 2. Oulun seutukaaren osakokonaisuus: Oulun kaupunki.
 3. Oulun eteläinen osakokonaisuus: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
 4. Kainuun osakokonaisuus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lasten Kaste -ohjelman kehittämisteemoja ovat perhekeskus-toiminta, oppilas- ja opiskelijahuolto ja lastensuojelu. Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hanke käsittää nämä kaikki kolme teemaa. Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus on mukana lastensuojelu-teemassa.

Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen lapsiperheiden arjessa. Lisäksi vähennetään eriarvoisuutta ja estetään lasten ja nuorten syrjäytymistä. Ehkäisevää lasten-suojelua vahvistamalla pyritään vähentämään huostaanottojen tarvetta. Periaatteena on oikea-aikaisen tuen kohdentuminen lapsiperheiden arkeen erilaisissa kasvu- ja kehitysympäristöissä.

Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet ovat

 1. Lapselle vastuussa olevalla yhteistyöllä varmistetaan lapselle oikea apu oikeaan aikaan.
 2. Vahvistetaan lasten ja perheiden kuulemista ja osallisuutta lastensuojelun asiakasprosesseissa.
 3. Kehitetään lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työkäytäntöjä ja tukimuotoja.
 4. Vahvistetaan työntekijöiden osaamista lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä sekä monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä.

Hankkeen kohderyhmä ja kattavuus:

 1. Lapset ja nuoret
 2. Vanhemmat
 3. Henkilöstö

Kainuun työntekijäresurssi: kokoaikainen projektipäällikkö/suun-nittelija, osa-aikainen suunnittelija (50 %) ja sihteeri (25 %)