Perhehoito

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hyväksymässä perhekodissa ja perhehoitajan perheessä.

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa kodinomaista asumista, pysyviä ihmissuhteita, perheen jäsenyyttä, yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa sekä turvallisuutta.

Yhteystiedot:

Kajaani
Asiakasohjaaja      puh. 044 288 5237

Kuhmo ja Sotkamo
Asiakasohjaaja     puh. 044 797 0339

Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo ja Suomussalmi
Asiakasohjaaja    puh. 044 710 4471

Asia­ka­soh­jaa­jil­le voi lait­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa kos­ke­via ky­sy­myk­siä myös säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut@kai­nuu.fi

Kainuun soten hallitus on 23.1.2019 § 23 hyväksynyt perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2019 alkaen.

Perhehoidon lomakkeet ovat ikäihmisten lomakesivuilla