Pandemiainfo - kaikki Kainuun soten koronavirusta käsittelevät tiedotteet

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa päi­vit­täin. 

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen. Hätätilanteessa soita 112.

Ohjeet päivystyskäyntiin Kainuun keskussairaalalla

Kainuun keskussairaalan päivystykseen koronaviruspandemian aikana saapuvien tulee ehdottomasti noudattaa annettua ohjeita.

Jos saat hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, soi­ta päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen 116 117. Numeroon tulee ottaa yhteyttä ennen pandemiavastaanotolle saapumista.

Mikäli päivystyskäynti on välttämätöntä, toimi näin:

  • Kaikki hengitystieoireiset (nuha, yskä, hengenahdistus) tai kuumeiset potilaat ohjataan pandemiavastaanoton sisäänkäynnille F4. Vastaanotto sijaitsee uuden sairaalan pohjoispäädyssä (punaiset opasteet ohjaavat ovelle).
  • Muut päivystyspotilaat päivystyksen sisäänkäynnistä F2

Saapumisohjeet koskevat myös potilaita, jotka tulevat sairaalaan lähetteellä hengitystieinfektion vuoksi.

Pandemian aikana on voimassa vierailukielto, joka koskee kaikkea tarpeetonta liikkumista sairaalassa. Hengitystieoireisten ei tule saapua kiireettömille ajanvarauksille kuten näytteenottoon, kuvantamiseen tai vastaanotoille (aika peruttava).

KAKSn aluekartta, Pandemiavastaanotto on sisäänkäynnissä F4: 


Kysyttävää koronaviruksesta

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta täydentyy chatillä. Chattineuvonta on avattu valtioneuvoston verkkosivuille, ja siitä saa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta. Chatti on avoinna arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15. Chatissä saa palvelua tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat

Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Tarjolla keskusteluapua kriisitilanteessa

Epävarma tilanne aiheuttaa ihmisissä paljon huolta ja epävarmuutta. Apua ja keskustelukumppani löytyy verkon kautta useasta eri paikasta.

Kainuun kriisikeskus palvelee numerossa 044 782 6030
www.mielenterveysseurat.fi/kainuu/

Valtakunnallinen 24/7 kriisipuhelin 09 252 50111

Chat alle 29 vuotiaille:
https://sekasin247.fi/

Palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen
https://tukinet.net/

Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja:
 https://www.mielenterveystalo.fi/

SPR: Koronavirus – henkisen tuen ohjeita:
https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/akilliseen-onnettomuuteen/koronavirus-henkisen-tuen-ohjeita

SPR on avannut kaikille kansalaisille avoimen Auttavan puhelimen (ma-pe 9-21, puh. 0800 100 200). Tarjotaan kuunteluapua henkistä ahdistusta purkamaan. Linkki

Valtakunnallinen Kirkon keskusteluapu 0400 2211 80 (avoinna joka ilta 18-24) kirkonkeskusteluapua.fi/.

Kajaanin ja Sotkamon seurakunnilla on viestipalvelu (TuPu-viestipalvelu (SMS/Whatsapp): puh. 044 744 4484), joka on auki koulun aukioloaikojen mukaan, osin myös viikonloppuisin (la-su).

Kainuun sotessa on myös chat-palvelut:

Uuvuttaako vanhemmuus? Täältä saat apua arjen haasteisiin. https://enjaksa.fi 

Apua nuorille: normaali.fi.

 

Kainuun soten tiedotteet (uusin ylimpänä):

Kainuun sote - Koronainfo liitelehti (Kainuun Sanomat 3.4.2020) pdf

Kainuun sote - pandemiatiedote 2.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 1.4.2020

Korona ja elintarvikekuljetukset 1.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 31.3.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 30.3.2020

Kainuun soten koronaposti vastaa kysymyksiin (30.3.2020)

Kainuun sote - pandemiatiedote 28.3.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 27.3.2020

Kainuun keskussairaalan päivystyksen järjestelyt pandemian aikana (27.3.2020)

Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme tukea heitä Kainuussa (27.3.2020) (Tietoja päivitetty SPRn osalta 30.3.20 klo 13:07)

Kainuun sote - pandemiatiedote 26.3.2020

Vierailukiellon lisäksi myös kukkalähetykset ja muut lähettipalvelut on kielletty (25.3.2020)

Kainuun sote - pandemiatiedote 25.3.2020

Ohjeistus kuntalaisille terveysasemalla asiointiin pandemian aikana (25.3.2020)

Ohjeita raskaana oleville ja synnyttäjille koronavirusepidemian (COVID-19) aikana (17.3.2020)

THLn suositus: Sairasta lievät oireet kotona - terveydenhuolto auttaa vakavista oireista kärsiviä (14.3.2020)

Koronavirus COVID-19 – epäily - miten toimitaan (12.3.2020)


Pandemiainfo in other languages

https://sote.kainuu.fi/en/in-english - myös venäjäksi ja ruotsiksi


Muiden tiedotteet:

TTL: Ohjeita työpaikoille koronaviruksen ehkäisyyn (24.3.2020)

Usein kysyttyä koronaviruksesta COVID-19 (19.3.2020)

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi (16.3.2020 klo 17.00)

Valtioneuvosto - tietoa koronaviruksesta linkit

THL - Ajankohtaista koronaviruksesta

Koronavirus COVID-19 selkokielellä THL