Työterveyshuollon palvelut

Työterveyspalveluiden sisältö
Toiminnan suunnittelu, työpaikkaselvitykset, ergonomia, työhygieeniset mittaukset

Terveystarkastukset
Työhönsijoitus- ja alkutarkastukset, määräaikaistarkastukset, vapaaehtoiset terveystarkastukset, vajaakuntoisten terveystarkastukset, suunnatut terveystarkastukset
 
Työyhteisötyö
Työyhteisön terveys, Tyky-ohjelman rakentaminen, työpaikan tilaa selvittävät tutkimukset ja kartoituspalvelut, koulutuspalvelut, psykologipalvelut

Tietojen antaminen
Tietojen antaminen ja ohjaus, kertyneen tilastotiedon analysointi
 
Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito
Työterveyslääkärit, työterveyshoitajat, astma-, diabetes-, sydän- ja reumahoitaja

Kuntoutus, ergonomia ja muut työfysioterapeutin palvelut
Työfysioterapeutin palvelut, fyysisen kunnon mittaaminen, kuntoutuksen organisointipalvelut
 
Muut palvelut
Puhelinpalvelu, reseptien kirjoittaminen ja uusiminen, työterveyshuollon lausunnot ja todistukset,
ensiapukoulutus
Työlääketieteen pkl, ammattitautitutkimukset

Sopimusasiat
Asiakasvastaava työterveyshoitaja Saara Seppänen, puh. 044 7975 360
Toimitusjohtaja Eija Alatalo, puh. 044 7970 603