Palvelun hakeminen ja yhteystiedot

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen, omaishoidon tuen lain, perhehoitolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja.

Palveluja haetaan täyttämällä hakemuslomake ja toimittamalla se paikkakunnan sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle. Hakemuslomakkeisiin pääset klikkaamalla linkkiä. Palvelujen saamiseksi voi myös henkilö itse, hänen läheisensä, muu henkilö tai viranomainen ottaa yhteyttä vammaispalvelujen ja kehitysvammapalvelujen paikkakunnan sosiaalityöntekijään tai -ohjaajaan. Sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien yhteystietoihin pääset sivun alaosassa klikkaamalla paikkakuntakohtaisia linkkejä.

Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja voi hakea myös sähköisesti. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Vammaispalveluhakemuksen ja kehitysvammapalveluhakemuksen voi asiakas täyttää ja lähettää itse. Asiakasta voi myös avustaa läheinen tai muu henkilö. Lisäksi palveluja voi hakea sähköisesti asiakkaalle hänen läheinen tai muu henkilö, jolloin asiointipalveluun kirjaudutaan läheisen tai muun henkilön omilla tunnuksilla. Hakemuksella on ohjeita käyttäjälle täytön eri vaiheissa. Kirjaudu asiointipalveluun https://sote.easiointi.fi/fi/web/kainuu-sos

Vam­mais­pal­ve­lun ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lui­den so­siaa­li­työn­te­ki­jät ja -oh­jaa­jat ta­voit­taa pu­he­li­mit­se pu­he­li­nai­ka­na ma - pe klo 9 - 10 vä­li­se­nä ai­ka­na. Pu­he­li­na­jan ul­ko­puo­li­nen ai­ka on va­rat­tu so­siaa­li­työn­te­ki­jöil­lä ja -oh­jaa­jil­la en­nal­ta so­vit­tu­ja asia­kas­käyn­te­jä ja mui­ta va­rauk­sia var­ten. So­siaa­li­työn­te­ki­jät ja -oh­jaa­jat ot­tavat yh­teyt­tä pu­he­li­na­jan ul­ko­puo­lel­la vas­taa­jaan jä­te­tyis­sä soit­to­pyyn­nöis­sä.

Sähköisesti vammaispalveluihin ja kehitysvammapalveluihin voidaan ottaa yhteyttä Omasote -asiointipalvelun kautta. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella, minkä vuoksi viestit Omasoten kautta vammaispalvelujen henkilökunnan kanssa ovat suojattuja. Viesteihin vastataan viiden (5) arkipäivän kuluessa. Vammais- ja kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien, henkilökohtaisen avun palvelusihteerin, kehitysvammapoliklinikan ja kehitysvammayksiköiden henkilökunnan kanssa voi asioida sähköisesti osoitteessa https://omasote.kainuu.fi  valitsemalla vammaisten palvelut.

Vammaispalvelujen vastuualueen henkilökunnan ja esimiesten yhteystiedot löytyvät Kainuun soten palveluoppaasta. Kainuun soten yhteystietoihin ja palveluoppaaseen pääset klikkaamalla linkkiä https://sote.kainuu.fi/node/900