Miten saan apua?

Lastensuojelun palveluissa tuetaan ja neuvotaan perheitä erityisesti elämän kriisitilanteissa. Kuka tahansa yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan tietyn lapsen tai perheen tilanteesta. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun perhe itse ottaa riittävän ajoissa yhteyttä tarvitessaan apua ja tukea.

Eri viranomaistahoilla kuten koululla, päivähoidolla tai poliisilla on velvollisuus ilmoittaa lastensuojelun tarpeesta lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä oheisella lastensuojeluilmoituksella tai syntymättömästä lapsesta huolen herätessä ennakollisella lastensuojeluilmoituksella. Lastensuojelutarvetta voidaan pyytää arvioimaan myös yhteydenottopyyntö tuen tarpeen arvioimiseksi -lomakkeella. Lomakkeet voi palauttaa mihin tahansa Kainuun soten perhekeskukseen.