Mielenterveys ja päihde kuntoutus ja katkaisuhoito

Mielenterveyskuntoutujille tarjotaan monipuolista avokuntoutusta tapauskohtaisen työryhmän, asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa yhdessä tehdyn tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Päivä- ja ryhmätoimintaa toteutetaan Kajaanin seudulla Ryhmätalolla ja Eljaskartanossa Kajaanissa, Päiväpysäkillä Vuolijoella kuntoutuskoti Taipaleessa Paltamossa sekä Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen kuntoutuskodeilla. Kotona selviytymistä tuetaan tarvittaessa kotikäynnein.

 

Katkaisuhoito:

Osastokatkaisuhoitoa antavat terveyskeskussairaalat (Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi). 
Osastokatkaisuhoitoon voi hakeutua A-klinikan sairaanhoitajan, kuntien päihdetyöntekijöiden ja  terveyskeskusten lääkäreiden kautta. 

Päihdekuntoutus:

Esim: Pidempiaikainen vieroitus- ja kuntoutus tapahtuu päihdehoitolaitoksissa. Kainuun sotella on sopimus A-klinikkasäätiön päihdesairaalan kanssa

- tiedustelut A-klinikalta ja kuntien päihdetyöntekijöiltä 
- avohoidon aloittaminen ennen laitoskuntoutusta välttämätöntä

Mielenterveyspalveluiden kuntoutuskodit:

Valkaman kuntoutusyksikkö, Kuhmo
Osoite: Könninmäentie 2 A 1, 88900 Kuhmo
Tiiminvastaava Mari Pikkarainen, puh. 044 797 0112

 

Sotkamon kuntoutusyksikkö
Osoite: Rantatie 3A, 88600 Sotkamo
Sairaanhoitaja Sari Ohtonen, puh. 044 750 2182


Kotikuntoutus Sotkamo:
Sairaanhoitaja Raimo Huttunen, puh. 044 797 0111
 

Suomussalmen kuntoutusyksikkö
Osoite: Kiannonkatu 37D, 89600 Suomussalmi
Sairaanhoitaja Arja Majahalme, puh. 044 797 0120

 

Paltamon kuntoutusyksikkö Taipale
Osoite: Salmelankuja 4, 88300 Paltamo,
Tiiminvastaava Sanna Väänänen, puh. 044 797 0114

 

Kajaanin kuntoutusyksikkö, Eljaskartano
Osoite: Satamakatu 2 C, 87100 Kajaani
Osastonhoitaja Terho Pesola, puh. 044 797 0262

 

Kajaanin Ryhmätalo
Osoite: Pöllyvaarantie 1, 87250 Kajaani
Tiiminvastaava Sari Arffman, puh. 044 797 0584

 

Kajaanin kotikuntoutus
Osoite: Satamakatu 2A
Sairaanhoitajat:
Virpi Luhtaniemi, 044 797 0586
Marja-Liisa Kuvaja, puh. 044 797 0258
Riikka Kahilakoski, puh. 044 797 0129
Markku Karjalainen, puh. 044 797 0192
Piia Jauhonen, puh. 044 797 0117
Mielenterveyshoitaja Riku Heikkinen, puh. 044 797 0128

 

Vuolijoen Päiväpysäkki
Osoite: Nissiläntie, Vuolijoki
Sairaanhoitaja Tarja Keränen, puh. 044 715 7145