Mielenterveys ja päihde kuntoutus ja katkaisuhoito

Mielenterveyskuntoutujille tarjotaan monipuolista avokuntoutusta tapauskohtaisen työryhmän, asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa yhdessä tehdyn tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Päivä- ja ryhmätoimintaa toteutetaan Kajaanin seudulla Ryhmätalolla ja Eljaskartanossa Kajaanissa, Päiväpysäkillä Vuolijoella kuntoutuskoti Taipaleessa Paltamossa sekä Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen kuntoutuskodeilla. Kotona selviytymistä tuetaan tarvittaessa kotikäynnein.

 

Katkaisuhoito:

Osastokatkaisuhoitoa antavat terveyskeskussairaalat (Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi). 
Osastokatkaisuhoitoon voi hakeutua A-klinikan sairaanhoitajan, kuntien päihdetyöntekijöiden ja  terveyskeskusten lääkäreiden kautta. 

Päihdekuntoutus:

Esim: Pidempiaikainen vieroitus- ja kuntoutus tapahtuu päihdehoitolaitoksissa. Kainuun sotella on sopimus A-klinikkasäätiön päihdesairaalan kanssa

- tiedustelut A-klinikalta ja kuntien päihdetyöntekijöiltä 
- avohoidon aloittaminen ennen laitoskuntoutusta välttämätöntä

Mielenterveyspalveluiden kuntoutuskodit:

Valkaman kuntoutusyksikkö, Kuhmo
Osoite: Könninmäentie 2 A 1, 88900 Kuhmo
Tiiminvastaava Mari Pikkarainen, puh. 044 797 0112

 

Sotkamon kuntoutusyksikkö
Osoite: Rantatie 3A, 88600 Sotkamo
Sairaanhoitaja Sari Ohtonen, puh. 044 750 2182


Kotikuntoutus Sotkamo:
Sairaanhoitaja Raimo Huttunen, puh. 044 797 0111
 

Suomussalmen kuntoutusyksikkö
Osoite: Kiannonkatu 37D, 89600 Suomussalmi
Sairaanhoitaja Arja Majahalme, puh. 044 797 0120

 

Paltamon kuntoutusyksikkö Taipale
Osoite: Salmelankuja 4, 88300 Paltamo,
Tiiminvastaava Sanna Väänänen, puh. 044 797 0114

 

Kajaanin kuntoutusyksikkö, Eljaskartano
Osoite: Satamakatu 2 C, 87100 Kajaani
Tiiminvastaava: Riitta Järvinen, puh. 044 7970264

 

Kajaanin Ryhmätalo
Osoite: Pöllyvaarantie 1, 87250 Kajaani
Tiiminvastaava Sari Arffman, puh. 044 797 0584

 

Kajaanin kotikuntoutus
Osoite: Satamakatu 2A
Sairaanhoitajat:
Virpi Luhtaniemi, 044 797 0586
Marja-Liisa Kuvaja, puh. 044 797 0258
Riikka Kahilakoski, puh. 044 797 0129
Tarja Keränen, puh. 044 7970117
Mielenterveyshoitaja Riku Heikkinen, puh. 044 797 0128

 

Vuolijoen Päiväpysäkki
Osoite: Nissiläntie, Vuolijoki
Sairaanhoitaja Pekka Kaltiola, puh. 044 715 7145