Kainuun sote

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on

  • erikoissairaanhoitolain 7 §:n mukainen Kainuun sairaanhoitopiiri
  • kehitysvammaisten erityishuollosta 6 §:n mukainen Kainuun erityishuoltopiiri
  • ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 2 § 2 mom. mukainen Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Kuntayhtymä voi tuottaa myös muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille toimialansa palveluita sopimusperusteisesti.

Kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta myös tukipalveluja ja muuta palvelutoimintaa.

Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä voi omistaa ja hallita sairaanhoidon sekä kehitysvammahuollon laitoksia ja muita toimintayksiköitä.