Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuolto tarjoaa peruseläinlääkäripalveluja, kuten eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa 
ja muuta eläinlääkäriapua. Lisäksi eläinlääkintähuolto vastaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellisestä valvonnasta. Virkaeläinlääkäreiden vastuulle kuuluu myös eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä eläinsuojelu.

Peruseläinlääkäripalveluja Kainuun sote -kuntayhtymän alueella antavat praktikkoeläinlääkärit. Lisäksi Kainuussa toimii valvontaeläinlääkäri, jonka tehtäviin kuuluu mm. eläinsuojelu sekä hygieenikkoeläinlääkäri, joka vastaa eläinperäisiä elintarvikkeita tuottavien laitosten valvonnasta sekä eläinperäisten sivutuotteiden käytön valvonnasta. 

Eläinlääkintähuollon facebook sivut: Kainuun Sote - eläinlääkintähuolto