Palvelupolku, varhainen tukeminen

Etusivu: Itsemurhavaarassa olevan tai itsemurhaa yrittäneen ikäihmisen hoito- ja palvelupolku

 

Hyvä mielenterveys on yksilön elämänlaatua ja toimintakykyä lisäävä voimavara, jota voidaan vahvistaa läpi elämän. Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on vahvistaa yksilön itseluottamusta, elämänhallintaa, tyytyväisyyttä itseensä, kykyjä vuorovaikutukseen sekä ihmissuhteisiin. Varhainen tukeminen kuuluu mielenterveyttä vahvistaviin toimiin.

Mielenterveyttä suojaavat tekijät jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin suojaaviin tekijöihin. Sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi myönteiset ihmissuhteet, hyvä itsetunto, sosiaalinen tuki ja hyvät vuorovaikutustaidot. Ulkoisiin suojatekijöihin luetaan esimerkiksi kuulluksi tuleminen, turvallinen elinympäristö sekä helposti tavoitettavat yhteiskunnan auttamisjärjestelmät.

Varhaisen tuen palveluihin kuuluvat toiminnot, jotka tukevat arjessa jaksamista ja hyvää mieltä. Varhaisen tuen palvelut auttavat tukemaan voimavaroja ja vahvistavat sosiaalista tukea.

Varhaisen tuen palveluita voivat olla esimerkiksi järjestö- ja harrastustoiminta. Järjestöjen yhteystietoja löytyy https://www.toimeksi.fi/

Varhaista tukea tarjoavat myös oman paikkakuntasi seurakunnat.

Huolen ilmaantuessa siihen pyritään löytämään ratkaisu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin asioihin voidaan vaikuttaa niin, että varsinaisia ongelmia ei pääse syntymään. Kyse on ikäihmisten hyvinvoinnin edistämistä.

Jos varhaisen tuen palveluissa nousee esille huolta ikäihmisen itsetuhoisuudesta, tulee itsetuhoisista ajatuksista kysyä aina. Itsetuhoisten ajatusten tullessa esille, tulee ikäihmistä tukea saamaan apua vaikeaan oloonsa esimerkiksi terveysasemalta tai aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluista tai sähköisistä tukipalveluista, kuten Mieli ry:n kriisipuhelimesta p:0925250111, joka toimii 24/7. Kiireellisessä tilanteessa soitetaan 112.