Palvelupolku, omaisten ja läheisten huomioiminen ja tukeminen

Etusivu: Itsemurhavaarassa olevan tai itsemurhaa yrittäneen ikäihmisen hoito- ja palvelupolku

 

Läheiset ovat tärkeä tuki itsemurhaa yrittäneelle ikäihmiselle.

Itsemurha – tai sen yritys – on aina kriisi, joka koskettaa ja järkyttää vahvasti myös lähipiiriä. Siihen liittyy niin surua, huolta kuin ahdistustakin; miksi näin kävi, miksi en huomannut mitään, olisinko voinut tehdä jotakin toisin? Itsemurhan tai itsemurhayrityksen tehneen omaiset tarvitsevat usein joko läheisten tai ammattilaisten tukea tai apua.

Heillä, jotka haluavat puhua kokemastaan, tulee olla mahdollisuus keskustella asiasta. Keskusteluapua on mahdollista saada terveydenhuollosta sekä lisäksi myös monilta eri järjestöiltä ja seurakunnalta. Omaisten ja läheisten huomioinen ja tuen pariin ohjaaminen kuuluu kaikille toimijoille, jotka kohtaavat itsemurhan tehneitä tai itsemurhaa yrittäneitä läheisiä.

 

Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt:

 https://www.kaypahoito.fi/khp00086

Kriisiapua elämän vaikeissa tilanteissa:

https://sote.kainuu.fi/palvelut/kriisiapu-elaman-vaikeissa-tilanteissa

Kainuun sote, Kuoleman kohdatessa tietoutta:

https://sote.kainuu.fi/kuoleman-kohdatessa

https://sote.kainuu.fi/tiedoksi-vainajan-omaisille

Alla esimerkkejä matalan kynnyksen läheisten ja omaisten tukimahdollisuuksista

 

Kriisipuhelin (09) 2525 0111 päivystää suomen kielellä vuoden jokainen päivä ja yö 24 tuntia. 

Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua koskettaviin aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön.

Surunauha ry. Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille. Oletko sinä menettänyt läheisesi itsemurhan kautta? Olet kohdannut valtavan kriisin, johon voi liittyä monenlaisia vaikeita tunteita, kuten surua, hämmennystä, häpeää, ahdistusta, pelkoa tai vihaa. Lohtua voi tuoda se, että et ole yksin, ja apua on saatavilla. Moni on kokenut vertaistuen auttavan vaikeassa tilanteessa.

Kainuun Kriisikeskus tarjoaa tukea elämäntilannekriiseissä. Kriisikeskukseen voit ottaa yhteyttä halutessasi nimettömänä. Apu on maksutonta, eikä lähetettä tarvita. Ajanvaraukset puh: 044 782 6030

Kainuun kriisiryhmien yhteystiedot löytyvät mielenterveys- ja päihdepäivystyksestä ja sosiaalipäivystyksestä.

Seurakuntien sururyhmät ovat ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä läheisensä menettäneille. Näistä saat tietoa paikkakuntasi seurakunnasta.