Palvelupolku, jatkohoitosuunnitelma

Etusivu: Itsemurhavaarassa olevan tai itsemurhaa yrittäneen ikäihmisen hoito- ja palvelupolku

 

Itsetuhoisen ja itsemurhavaarassa olevan asiakkaan hoidon tulee jatkua saumattomasti hoitotahon vaihtuessa ja toimijoiden kesken. Nämä ovat yhteydessä vähäisempään itsemurhakuolleisuuteen. Itsemurhayrityksen jälkeisen hoidon tulee olla aktiivista ja viiveetöntä. Jatkohoitosuunnitelman tulee perustua huolelliseen tilannearvioon niin ajankohtaisesta itsetuhoisuudesta kuin hoidollisista tarpeista. Yhteistyö hoitotahojen kesken on tärkeää.  Itsemurhaa yrittäneen psykiatrinen jatkohoito voidaan useimmiten toteuttaa avohoidossa.

Mielenterveysavopalveluiden saatavuus ja monimuotoisuus ovat yhteydessä vähäisempään itsemurhakuolleisuuteen. Hoidossa huomioidaan psykiatrisen tai päihdesairauden hoidon tehostaminen ja yksilöllinen hoidon tarve. Myös ikäihmiset hyötyvät niin lääkehoidosta kuin vuorovaikutuksellisuuteen perustuvasta hoidosta. Mikäli psyykkisen hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen jatkohoidon järjestäminen ei ole tarpeen, ikäihmisen tulee saada ohjeet siitä, minne ja miten hän voi olla yhteydessä, jos itsetuhoajatukset kuitenkin aktivoituvat.

Potilaan opas, THL

https://www.khshp.fi/wp-content/uploads/2017/06/potilaanopas.pdf