Palveluopas

Palveluoppaan tiedot eivät ole ajantasalla, johtuen muutoksista uuden sairaalan käyttöönotossa. Yhteystietoja hakiessanne löydätte ajantasaisen tiedon parhaiten verkkosivultamme: https://sote.kainuu.fi/ kohdasta palvelut, tai soittamalla puhelinvaihteeseen.

Pu­he­lin­vaih­de puh. 08 61561

Avoin­na
- ma–to klo 8–16
- pe klo 8–15
- juh­la­py­hien aat­to klo 8–15

Päi­vys­tys­pal­ve­lut

Säh­kö­pos­tio­soit­teet

Kir­jaa­mon vi­ral­li­nen säh­kö­pos­tio­soi­te on kir­jaa­mo@kai­nuu.fi

Säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat pää­sään­töi­ses­ti muo­toa etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@kai­nuu.fi.

Säh­köi­sen ha­ku­pal­ve­lun avul­la voi ha­kea Kai­nuun so­ten työn­te­ki­jöi­den ja toi­mi­pis­tei­den yh­teys­tie­to­ja useal­la eri ha­ku­te­ki­jäl­lä. Pal­ve­lus­sa on Kai­nuun so­ten, Kai­nuun lii­ton ja Kai­nuun kun­tien pu­he­lin­nu­me­rot.