Palveluohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Asiakasohjaajat neuvovat, ohjaavat ja tukevat ikääntyneitä kuntalaisia asioissa, jotka askarruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä.  Ikääntyneille sekä heidän läheisille tarjotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Asiakasohjaajat tavoittaa  seuraavista kuntakohtaisista puhelinnumeroista.  Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Asiakasohjauksen kuntakohtaiset puhelinnumerot ovat maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja

perjantaina klo 9.00 – 14.00

Hyrynsalmi                         044 748 8192

Kajaani                                044 748 4030

Kuhmo                                044 748 4633

Paltamo                              044 748 4893

Ristijärvi                             044 744 8192

Sotkamo                             044 748 4838

Suomussalmi                      044 748 4392