Palvelukeskus Himmeli - Sotkamo - Yksikön esittely opiskelijoille

Palvelukeskus Himmeli on Sotkamon keskustasta 1,5 km Kuhmoon päin sijaitseva vanhusten ympärivuorokautista hoivapalvelua tarjoava hoitokoti. Opiskelijana olet tervetullut taloon pääovesta, joka on vierasparkkipaikan lähettyvillä.

Asukaspaikkoja on 84, joista 8 on lyhytaikaishoidon asiakaspaikkoja. 76 asukaspaikkaa ovat tehostettua palveluasumista, joissa asukkaat asuvat omissa vuokrahuoneissaan ja ostavat tarvitsemansa palvelut. Lyhytaikaishoitoon asiakkaat tulevat esim. omaishoitajan pitäessä vapaitaan.

Vanhusten ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa tuetaan ikä- ihmisten hyvää elämänlaatua. Hoidon ja huolenpidon perustana ovat itsemääräämisoikeus, turvallisuus, yksilöllisyys, voimavaralähtöisyys ja tasa-arvo.

Palvelukeskus Himmelissä työskennellään moniammatillisessa työryhmässä yhteistyössä asukkaiden, omaisten ja sidosryhmien kanssa.

Himmelissä työskentelee lähihoitajia, hoitoapulaisia, kodinhoitaja, sairaanhoitajia ja fysioterapeutti. Lääkäri käy talossa joka toinen viikko. Lisäksi talossa työskentelee palvelusihteeri, siistijät ja kiinteistönhoitajat. Himmelin lähiesimiehenä toimii palveluesimies ja hänen poissa ollessaan apulaispalveluesimies.

Himmeliin opiskelemaan ovat tervetulleita lähihoitaja-, sairaanhoitaja-, fysioterapeutti-, sosionomi-, geronomi- ja hoiva-avustaja opiskelijat.

Meillä opit kohtaamaan asukkaan heidän omassa ympäristössään ja tukemaan heidän yksilöllisiä voimavarojaan hyvään ja laadukkaaseen elämään. Opit toimimaan moniammatillisessa työyhteisössä sekä muiden toimijoiden kanssa esim. kotihoito, sairaala, ulkoiluttajat, ja apteekki. Opit myös perushoitoa, kuntouttavaa ja ergonomista hoitotyötä (apuvälineet), hoito- ja palvelusuunnitelmien sekä toimintakykymittarien tekemistä, lääkehoitoa, haavanhoitoa, ruokahuoltoa ja viriketoimintaa sekä harjoittelemaan myös kirjaamista potilastietojärjestelmään.

Lämpimästi tervetuloa oppimaan meille!

Palvelukeskus Himmeli, Pilkkitie 2, 88600 Sotkamo

Tarja Meriläinen, palveluesimies puh. 044 797 4215, tarja.merilainen@kainuu.fi
Paula Remes, apulaispalveluesimies ja opiskelijavastaava puh. 044 719 9514, paula.remes@kainuu.fi