Opiskelijoiden harjoittelut ja työssäoppiminen

Käytännön harjoittelu/työssäoppiminen on opiskelijalle tärkeä vaihe ammatillisessa osaamisessa ja kasvussa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tavoitteena on laadukas opiskelijaohjaus, jota myös kehitetään.
 

Perustan laadukkaalle opiskelijaohjauksellemme luovat opiskelijaohjauksen laatusuositukset. Ohjauksen laatua kehitetään ohjaajakoulutuksilla sekä opiskelijapalautteiden perusteella. 

Nimetyt opiskelijoiden henkilökohtaiset ohjaajat, opiskelijavastaavat ja työyksiköiden esimiehet tukevat ja kehittävät opiskelijoiden harjoittelua sekä työssäoppimista.
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja tarjoavat mm:

  • terveysasemat (vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta) ja neuvola-, koulu- ja-opiskeluterveydenhuolto Kainuun eri kunnissa (Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo ja Kajaani) 
  • Kainuun keskussairaalan eri yksiköt 
  • perheasemat ja -keskukset, sosiaalitoimistot ja muut sosiaalityön toimipisteet, keskussairaalan sosiaalityö 
  • mielenterveysyksiköt Kainuun eri kunnissa ja kuntouttavat asumispalveluyksiköt Kuhmossa, Sotkamossa, Suomussalmella, Paltamossa ja Kajaanissa 
  • ympärivuorokautista hoivaa ja asumispalveluja tarjoavat yksiköt Kainuun eri kunnissa 
  • kotihoito Kainuun eri kunnissa 
  • Kainuun soten hallinto 


Terveydenhuollon ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobiilin kautta, lääketieteen opiskelijat (amanuenssit) rekry.kainuu.fi  ->Harjoittelupaikat ja muut opiskelijat työyksikköjen esimiehiltä/opiskelijavastaavilta tiedustelemalla.