Omavalvonta

Elintarvikelain (23/ 2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma (ei edellytetä kuitenkaan alkutuotantopaikoilta). Omavalvontasuunnitelman laadintavastuu on toimijalla. Omavalvontasuunnitelman ajan tasalla pitäminen vaatii, että suunnitelman toimivuutta ja riittävyyttä arvioidaan määräajoin. Suunnitelman laadinnan jälkeen on huolehdittava, että suunnitelmaan kirjattuja omavalvontatoimenpiteitä ja kirjauksia tehdään säännöllisesti.

Omavalvontasuunnitelman laatiminen
Omavalvontasuunnitelman laajuus riippuu toiminnan laadusta. Jos kohteessa käsitellään paljon erityisen herkästi pilaantuvia elintarvikkeita, toiminta on laajaa tai kohderyhmät herkkiä, tulee omavalvontasuunnitelman olla perusteellinen. Omavalvontasuunnitelman voi laatia yrityksen ulkopuolinen taho, mutta on suositeltavaa, että suunnitelma laadittaisiin toimijan itsensä ja/ tai yrityksen henkilökunnan toimesta.

Toimijan kannattaa olla yhteydessä oman alueensa terveystarkastajaan suunnitelman laatimisen aikana. Terveystarkastaja ei tee suunnitelmaa toimijan puolesta, mutta häneltä saat neuvontaa omavalvonnasta ja suunnitelman laatimisesta.

Lisätietoa omavalvonnasta ja omavalvontasuunnitelman laatimisesta löytyy myös Eviran sivuilta.