Olenko päivystyspotilas?

Sosiaali- ja terveysministeriön päivystysasetuksen mukaan potilas hoidetaan päivystysyksikössä, jos potilaan terveydentila sekä sairauden tai vamman ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen hoitoa ei voi siirtää seuraavaan päivään tai viikonlopun yli.

Hoidon kiireellisyyden arvion tukena päivystyspoliklinikalla käytetään kansallista oirepisteytystä sekä maakunnallista kiireellisen hoidon triage-arviointitaulukkoa. Arviointitaulukko otetaan käyttöön myös Kainuun sote kuntayhtymän terveysasemilla vuoden 2017 aikana. 

Yleinen hätänumero 112

Soita hätänumeroon kiireellisissä hätätilanteissa, jolloin henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on uhattuna tai sinulla on syytä epäillä tällaista uhkaa.