Ohjausryhmä (PPT-hanke)

Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluja käyttävät -hanke, Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus

Koordinaatioryhmän jäsenet ja varajäsenet:

Ahola-Anttonen Päivi, vastuualuepäällikkö
Heikkinen Matti, perhepalvelujohtaja
Honkanen Pekka, professori
Horto Arja, terveyskeskus- ja vastaanottotoiminnan vastuualuepäällikkö
Huovinen-Tervo Marjo, hallintoylihoitaja
Korhonen Virpi, laatupäällikkö
Pietikäinen Marjo, tulosyksikön päällikkö, varajäsen Leinonen Maarit, koordinoiva osastonhoitaja
Pikkarainen Marita, kehittämisjohtaja, pj.
Ruokolainen Marja-Liisa, sosiaalialan erikoissuunnittelija
Timonen Mikko, terveysjohtaja
Tolonen Eija, vanhuspalvelujohtaja
Turunen Ville, vs. tietohallintojohtaja
Karjalainen Tarja, kehittämissihteeri, siht.

Asiantuntijat:
Honkila Margit, järjestelmävastaava
Ketomäki Rauno, järjestelmävastaava
Kumpulainen Kirsi, eläkeselvittelykoordinaattori