Fysioterapian asiakasmaksut

Terveyskeskuksessa annettava yksilökohtainen fysioterapia 11,40 €/hoitokerta. 

Sarjassa annettava hoito 11,40 €/hoitokerta.  Voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa 18 vuotta täyttäneiltä. Hoitokertamäärä lasketaan yhteen eri hoitokerroista ja erilaisista sarjahoitona toteutettavista hoidoista sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Kainuun soten terveysasemilla sarjahoitomaksu peritään, kun hoito jatkuu samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään kolme kertaa. Peritään vain sarjassa annettavasta fysioterapiasta, toimintaterapiasta, dialyysihoidosta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta.