Asiakirjoista perittävät maksut

Kainuun soten hallitus on määritellyt asiakirjoista perittävät maksut 21.10.2015 § 184

Potilas-/ asiakasasiakirjojen tietojen antamisesta peritään korvaus vain silloin, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedon, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena peritään maksu seuraavasti:

  • ensimmäiseltä sivulta 6,65 € (sis. alv 24%)
  • kultakin seuraavalta sivulta 0,12 € (sis. alv 24%)