Lasten ja nuorten osasto 1

Lasten ja nuorten osasto 1 on osa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhepalveluja.  Osasto on 15-paikkainen.  Potilaat ovat iältään 0–18-vuotiaita.  Hoitoon tullaan joko lähetteellä tai päivystyspoliklinikan kautta. Osastolla hoidettavat potilaat ovat lähes kaikilta erikoisaloilta (pediatrinen, kirurginen, neurologinen).  Lisäksi osastolla hoidetaan infektiosairauksia, jolloin potilaiden hoitoon on omat, erilliset huoneet.  Vanhemmilla on mahdollisuus olla lapsen / nuoren luona ympäri vuorokauden. 

Osastolla toteutetaan yksilövastuista ja perhekeskeistä hoitotyötä.  Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on, että lapsi / nuori ja perhe saavat yksilöllisesti toteutetun ja laadukkaan hoidon. 

Yhteystiedot:

Puh. 08 6156 2450 Lasten ja nuorten osasto 1
Puh. 044 797 4619 Lasten ja nuorten infektio-osasto 1

Osoite:
Kainuun keskussairaala
Lasten ja nuorten osasto 1, 1. krs
Sotkamontie 13
87300 Kajaani