Hoitotyön opiskelijat

Jotta opiskelija voi harjoitella Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, tulee oppilaitoksella olla voimassa oleva sopimus kuntayhtymän kanssa. Mikäli oppilaitosta ei löydy alla olevasta listasta, opiskelijaa pyydetään oppilaitoksen opettajan kautta ottamaan yhteyttä hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervoon puh. 050 346 8833 marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi.

Arffman Consulting Oy
Ammattiopisto Lappia
Avartum Instituutti Oy
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (DIAK)
Etelä-Savon Koulutus Oy (sosiaali- ja terveysala)
Helsingin Diakoniaopisto Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä,
Oulaisten ammattiopisto
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattiopisto
Jyväskylän yliopisto
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kainuun Ammattiopisto, aikuisopisto
Kainuun Ammattiopisto, Nuorisoasteen koulutus
Kainuun Opisto Oy
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ammattiopisto (Rovaniemen, Kittilän ja Sodankylän)
Lapin ammattikorkeakoulu (Rovaniemi, Kemi-Tornio))
Laurea AMK Sosiaali- ja terveysala
Länsirannikon koulutus Oy Winnova Porin yksikkö, sosiaali- ja terveysala
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Sosiaali- ja terveysala
Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy (Mikkeli & Savonlinna)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Oulun seudun ammattiopisto,
Oulun Diakoniaopisto
Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta
Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta: logopedia
Pelastusopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Savon Opisto
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
PSK-Aikuisopisto
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Rovala-opisto
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala
Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä,
Savonia ammattikorkeakoulu
Stadin aikuisopisto/Hyvinvointialat
Helsingin kaupunki
Tampereen seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut
Teak Teknologiakeskus Oy
Turun ammatti-instituutti
Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi
Vaasan kaupunki / Vamia (hoiva- ja palveluala)
Vaasan ammattikorkeakoulu Hoitotyön osasto


Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobiiili -järjestelmän kautta.

Toisen asteen opiskelijat tai koulujen opettajat tiedustelevat harjoittelupaikkoja suoraan yksiköiden esimiehiltä tai opiskelijavastaavilta.