Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan selviä.

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella, kuten päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän sairauden tai vamman vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista, eikä avun tarve ole pääasiassa ikääntymiseen liittyviä sairauksia tai toimintarajoitteita. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää vammaispalvelulain mukaan, että vammaisella henkilöllä on voimavaroja ja kykyä määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Kyseessä on henkilön itsemääräämisoikeus ja sen toteutuminen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä henkilökohtainen apu järjestetään pääsääntöisesti korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Finlex: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Kainuun sote hallitus 21.12.2016 § 339 Vammaispalveluohjeet 1.1.2017 alkaen. Kai­nuun so­ten toi­mie­lin­ten ko­kous­ten pöy­tä­kir­joi­hin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä.

Henkilökohtaisen avun neuvonta

Tarvittaessa vaikeavammaista henkilöä ohjataan ja autetaan henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen avun työnantajille antaa vammaispalvelujen palvelusihteeri Eva Heiman, puh 044 797 4268. Soittoaika ma - to klo 9.00 - 11.30, kiireiset asiat ma - pe klo 8.00 - 9.00. Tavoitettavuutta puhelimitse puhelinaikojen ulkopuolisina aikoina ei voida luvata palvelusihteerin muiden kalenterivarauksien vuoksi.

Voit ottaa yhteyttä ei kiireisissä asioissa henkilökohtaisen avun neuvontaan Omasote -asiointipalvelussa. Lähetä viesti henkilökohtaisen avun neuvontaan. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa.

Henkilökohtaisen avun ohje työnantajille:

Tiedotteet työnantajille:

Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoituksen voi työnantaja toimittaa sähköisesti Omasote -asiointipalvelussa. Lähetä sähköinen tunti-ilmoitus.

Sähköisen tunti-ilmoituksen lähettäminen Omasote -asiointipalvelussa on helppoa ja etenee käsiteltäväksi sijaispalkanmaksuun nopeasti. Ohjeita sähköisen tunti-ilmoituksen lähettämisestä omasote -asiointipalvelussa saa vammaispalveluista palvelusihteeri Eva Heimanilta. Alla pikaohje: