Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen terveysasemilla

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla.
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä terveysasemilla ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä joko puhelimitse tai paikan päällä.
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa arviosta

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen. Kiireellisiä aikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema

T3 mediaani
9/2017

T3 mediaani
10/2017

T3 mediaani
11/2017

Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

20,25

18,75

31,2

Kajaani, Lehtikankaan terveysaseman vastaanotto

31,7

35,6

42

Kajaani, Pääterveysaseman vastaanotto

24

38,6

34

Kajaani, Vuolijoen terveysaseman vastaanotto

24,5

42

42

Kuhmon terveysaseman vastaanotto

11,5

14,5

16

Paltamon terveysaseman vastaanotto

37

25

18

Ristijärven terveysaseman vastaanotto

13

18

17

Sotkamon terveysaseman vastaanotto

12,25

12,13

18,5

Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

21

22,5

20,5

Kainuun sairaanhoitopiirin odotus- ja jonotilanne