Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen terveysasemilla

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla.
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä terveysasemilla ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä joko puhelimitse tai paikan päällä.
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa arviosta

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen. Kiireellisiä aikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema

T3 mediaani
7/2018

T3 mediaani
8/2018

T3 mediaani
9/2018

Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

42,5

14

15

Kajaani, Pääterveysaseman vastaanotto

42

42

42

Kajaani, Vuolijoen terveysaseman vastaanotto

22,25

10,4

26,6

Kuhmon terveysaseman vastaanotto

41

37,5

40

Paltamon terveysaseman vastaanotto

 

5

12

Ristijärven terveysaseman vastaanotto

 

13

7

Sotkamon terveysaseman vastaanotto

17,4

12,7

17,6

Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

21,9

23

23

Kainuun sairaanhoitopiirin odotus- ja jonotilanne