Kainuun sote – terveyttä ja hyvinvointia vauvasta vaariin

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) hoitaa Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Puolangalla Kainuun sote vastaa erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta (mm. eläinlääkäri- ja terveysvalvontapalvelut). Kainuun sote on savuton organisaatio. 

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Labqualityn  myöntämä sertifikaatti kattaa terveyden- ja sairaudenhoidon palveluista konservatiivisen, operatiivisen ja akuuttihoidon palvelut sekä sairaanhoidon palveluista radiologian. Toiminnoista sertifioinnin ulkopuolelle on rajattu potilaiden kotona tapahtuva hengityshalvauspotilaiden hoito (konservatiivinen vastuualue) ja  ensihoito (akuuttihoidon palvelujen vastuualue).

 

Ajankohtaista

30.1.2017

Tervetuloa Kainuun soten verkkosivuille

Sivusto on pyritty tekemään sellaiseksi, että asiakas löytää sieltä helposti tarvitsemansa palvelut. Ensimmäisenä avautuu potilaille ja asiakkaille tarkoitettu sivustokokonaisuus, josta löydät Kainuun soten palvelut. Voit etsiä tarvitsemaasi palvelua usealla eri tavalla. Kannattaa muistaa myös haku-painike, joka löytyy etusivun oikeasta ylälaidasta.
Lue lisää
Tiedote 25.11.2019

Kajaanin aikuissosiaalityössä poikkeava aukioloaika 27.11.2019

Ka­jaa­nin ai­kuis­so­siaa­li­työ, osoit­tees­sa Vä­li­ka­tu 21 B, me­nee kes­ki­viik­ko­na 27.11.2019 poikkeuksellisesti klo 11 kiin­ni. Ka­jaa­nin toimipiste on avoin­na asiakkaille tuo­na päi­vä­nä klo 9-11 välisen ajan.

Lue lisää
Tiedote 21.11.2019

Henkilökohtaisten avustajien tunti-ilmoitukset postilakon aikana

Postilakon aikana henkilökohtaisien avustajien tunti-ilmoituksia voi lähettää Kainuun sotelle sähköisesti tai toimittaa niitä tiettyihin Kainuun soten toimipisteisiin.

Lue lisää
Tiedote 11.11.2019

Kainuun sote on varautunut postin lakon tuomiin viivästyksiin postilähetyksissä

Postin lakko alkoi maanantaina 11.11.2019. Arviot lakon vaikutuksista täsmentyvät päivittäin. Lakko koskee osaa Postin palveluista. Sen odotetaan kestävän ainakin kaksi viikkoa.

Lue lisää
Tiedote 11.11.2019

Pohjoinen osuuskuntahanke etenee

OYS-Erityisvastuualueen osuuskunnan tavoitteena on turvata erikoissairaanhoidon palvelut ja laatu koko pohjoisen Suomen alueella.

Lue lisää
Tiedote 05.11.2019

Kajaanin aikuissosiaalityössä ei aamupäivän neuvontaa 6.11.2019

Välikatu 21 B:n aikuissosiaalityön neuvonta kiinni Kajaanissa 6.11.2019 klo 9-11. Ajanvarauksella toimintaa normaaliin tapaan.

Lue lisää