Nikotiinivalmisteet

Lääkelain mukaan nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista.

Nikotiinivalmisteiden myynnin edellytykset:

  • elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaisen kirjallisesta hakemuksesta myöntämä vähittäismyyntilupa
  • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
  • myyjä voi valvoa ostotilannetta
  • elinkeinonharjoittajalla tulee olla nikotiinivalmisteiden myynnin omavalvontasuunnitelma
  • valmisteita ei myydä ravintoloista tai automaateista

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoista edellyttää sijaintikunnan myöntämää lupaa. Kunnan tulee myöntää lupa, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, kuinka luvan hakija varmistaa, että lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä noudatetaan.

Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat tiedot:

  • hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet
  • selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä (lämpötilaketjun ja viimeisen myyntipäivän seuranta) ja siitä miten myynnin valvonnasta huolehditaan (miten valmisteet sijoitetaan myymälässä ja miten myynnin ikärajaa valvotaan)
  • myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot
  • nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista