Mukava Kainuu

Muutosta kasvua ja vahvistusta perhekeskuksiin Kainuussa

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2017 - 31.10.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti: 594 000 €, omarahoitusosuus 94 000 €

Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Osahankkeita toteuttaa Kainuun Nuotta ry. ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun Piiri. Kumppaneina / muina toimijoina hankkeessa ovat Kainuun kuntien sivistystoimet, Kainuun evl. seurakunnat, Suomen Mielenterveysseura, Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto, Kainuun Liikunta, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Spartak ry. sekä muut hankkeen aikana yhteistyöhön hakeutuvat toimijat yhdistys tai yksityissektorilta.

Kehittämiskokonaisuus: Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen. Kehittämisen keskiössä on perhekeskustoimintamallin edelleen kehittäminen. Kehittämiskokonaisuuteen liitetään osia muista kehittämisalueista: toimintakulttuurin muutos, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena sekä erityispalvelujen integrointi perhekeskustoimintaan, keskiössä vanhemmuuden tuki.

Kainuu haluaa antaa laatulupauksen lapsiystävällisestä toiminnasta ja maakunnasta. Hankkeella varmistetaan, että soten, kuntien ja muiden alueen toimijoiden toimintaperiaatteet pohjaavat lapsen oikeuksiin.

Hankkeen päämääränä on parantaa kainuulaisten lasten, nuorten ja vanhempien terveyttä ja hyvinvointia. Kehittämisen lähtökohdaksi otetaan terveyttä ja hyvinvointia heikentävien tekijöiden vähentäminen.

Kainuun  tavoitteet perhekeskustoiminnan kehittämisessä ovat:

1. Muuttaa, kasvattaa ja vahvistaa perhekeskustoimintaa Kainuussa

  • parastaa palveluja, vahvistaa osaamista
  • tehdä tiivistä yhteistyötä kumppanuussopimuksiin perustuen lasten ja perheiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi
  • vahvistaa lapsilähtöistä toimintakulttuuria

2. Tukea vahvemmin ja hyvissä ajoin erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia vanhempia, lapsia ja nuoria

3. Vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta perhekeskustoiminnasta

Toimenpiteet hankkeessa:

  1. Mukavoitetaan (mallinnetaan) perhekeskustoimintamalli
  2. Kehitetään perhekeskustoiminnan ja erityispalvelujen integratiivisia toimintamalleja
  3. Suunnitellaan ja otetaan käyttöön rakenteet paikallista, maakunnallista ja kansallista ohjausta, seurantaa, arviointia ja kehittämistyötä varten
  4. Tunnistetaan perhekeskustoimijoiden keskeiset osaamistarpeet ja käynnistetään koulutukset osana LAPE-ohjelmaa. Näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakki (täydennetty)

Ajankohtaista:

Parisuhteen ja vanhemmuuden tuen tarve -kysely

Mukava Kainuu -hankkeen www-sivut

Mukava Kainuu facebookissa


Yhteystiedot:

Tarja Kerttula, projektipäällikkö
Puh. 044 731 3878
tarja.kerttula@kainuu.fi   

Carita Piirainen, projektisihteeri
Puh. 044 797 5381
carita.piirainen@kainuu.fi

Helena Saari, suunnittelija
Puh. 044 797 0245
helena.saari@kainuu.fi

Vatula Anneli, suunnittelija
Puh. 044 747 3769
anneli.vatula@kainuu.fi

Johanna Jyrkäs, projektisuunnittelija
Puh. 044 732 0024
johanna.jyrkas@kainuu.fi

Käyntiosoite: Seminaarinkatu 2 (Intelli), Kajaani
Postiosoite: PL 400, 87070 Kainuu