Lisätietoja koronasta

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan

Koronakotitestien käyttöä suositellaan henkilöille, joilla on lieviä koronavirustartuntaan sopivia oireita. Kotitesti kannattaa tehdä noin 2 vrk altistumisen jälkeen ja tarvittaessa toistaa 2-3 vrk:n välein, jos oireita ilmenee.

 • Oireisille suositellaan lisäksi omaehtoista kontaktien välttämistä 5 vrk ajan. Mikäli kotitesti on positiivinen, suositellaan omaehtoista eristäytymistä vähintään 5 vrk. Sairausloma- tai työstäpoissaolotodistuksen voi tarvittaessa kirjoittaa esimerkiksi työterveyshuollon lääkäri tai hoitaja.
 • Suositellaan informoimaan henkilöitä, joihin on ollut kontaktissa 2 vrk ennen oireiden alkua/positiivista testitulosta, jotta he tietävät seurata mahdollisia oireita ja huomioida varotoimet 5 vrk ajan tapaamisestanne laskettuna.
 • Omaehtoiset toimet eivät, eikä myöskään kotitestitulos, oikeuta tartuntatautilain mukaisten etuuksien saamiseen, eikä sitä huomioida koronapassin merkinnöissä. Mikäli tarvitsee todistuksen näitä varten, tulee tartunta varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä.

  Terveydenhuollon koronatestiä suositellaan henkilöille, joilla

  • on koronavirustartuntaan sopivia vaikeita oireita tai kuuluu vaikean koronavirustaudin riskiryhmään (ml. raskaus)
  • jos työskentelee sote-alalla (testaus työnantajan tarkentavien ohjeistusten mukaisesti)
  • tarvitsee tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan todistuksen

  Kainuun soten koronatestaus ajanvarauksella

  • Vanhan pääterveysaseman (Satamakatu 2) testauspisteessä näyt­tee­not­to on avoin­na ma-to 8.30-15.30 ja per­jan­tai­sin klo 8.30-14.30. Vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä ei näyt­tee­not­toa.
  • Kainuun kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mien aukioloaikoina:

  Koronatestauksen yhteystiedot Kainuussa

  Ajan voi varata Omasote-palvelusta omasote.kainuu.fi (https://omasote.kainuu.fi/) tai soittamalla 040 165 0020 (numerossa vain ajanvaraus; käytössä on takaisinsoittopalvelu), 

  Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä: muista varmistaa oikea puhelinnumerosi!

  Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le mak­su­ton.

   Jatko-ohjeita?

   Koronavirustautiin sopivia oireita ovat:

   • haju- tai makuaistin muutos
   • hengitysvaikeus
   • yskä, kurkkukipu tai nuha
   • päänsärky tai lihaskipuja
   • ripuli tai vatsakipu ilman muuta ilmeistä syytä.

   Mikäli tarvitset arvion hoidon tarpeesta, soita päivystysapuun 116 117Hätätilanteessa soita 112.

   EU:n koronatodistus

   Tietoa EU:n koronatodistuksesta. EU:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta: todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronasta. Todistus otettiin käyttöön kesäkuussa 2021.

   Testitulostodistus ja todistus sairastetusta koronavirustaudista otetaan käyttöön 14.7.2021. EU-koronatodistuksen saa Omakanta - palvelusta Kanta.fi

   Ulkomaan matkailua kehotetaan edelleen harkitsemaan huolella. Mikäli todistukselle on kiireellistä tarvetta esimerkiksi välttämättömän ulkomaanmatkan vuoksi, mutta todistuksessa on puutteita, tulee ottaa yhteyttä omaan terveysasemaan (ensisijaisesti Omasoten kautta). Samoin mikäli tarvitsee välttämättä paperisen todistuksen, eikä voi sitä itse tulostaa, voi ottaa yhteyttä terveysasemaan (yhteystiedot) ja yleistä lisätietoa asiasta kanta.fi/koronatodistus-ukk).

   Huom! Mi­kä­li tar­vit­set ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sen ul­ko­maan­mat­kai­lua var­ten, tes­ti on han­kit­ta­va oma­kus­tan­tei­ses­ti yk­si­tyi­sel­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­ta (esim. yk­si­tyi­sel­tä lää­kä­ria­se­mal­ta).

   Terveysturvallisuusohjeita

   Löydät linkistä lisätietoja ja esimerkkejä kokoontumisrajoituksia korvaavista suosituksista. Esimerkiksi tapahtumanjärjestäjien, yksityisten tilaisuuksien ja harrastustoiminnoista vastaavien tulee ottaa huomioon annetut ohjeet ja mahdollistaa turvallinen osallistuminen.

   Noudattamalla suosituksia ja rokottautumalla voidaan päästä purkamaan yhteiskuntaa monin tavoin hankaloittavia pandemian torjunnan rajoitteita.   

   Viranomaisten vastuut ja toimivalta koronapandemiassa

   Usein kysytään miksi ei toimita tietyllä tavalla tai kenen vastuulla annetut ohjeet ovat. Suomessa viranomaisten vastuut ja velvollisuudet on määritetty eri lainsäädännöissä. Aluehallintovirasto on koonnut yhteenvedon koronaan liittyvistä tehtävistä ja niiden vastuista.   

   Viranomaisten vastuut koronapandemiassa