Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja elintarvikkeiden tilapäismyynti

Tilapäismyynti
Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus harjoittamastaan elintarvikkeiden myynnistä. Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse ilmoittaa terveysvalvonnalle vähäriskisestä elintarvikemyyntitoiminnasta esimerkiksi koulujen myyjäisistä, seurakunnan kahvitilaisuuksista tai urheiluseurojen tapahtumista. Tällaisissa tilaisuuksissa tulee kuitenkin noudattaa hyvää hygieniaa ja huolehtia elintarvikkeiden oikeista säilytyslämpötiloista.

Lisätietoa elintarvikkeiden tilapäismyynnin järjestämisestä löydät terveysvalvonnan asiakasohjeesta. Lisätietoa voi kysyä myös terveystarkastajilta.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen
Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista.

Ilmoitukset ja lomakkeet

Myyntilaitteiden hyväksyminen
Säännöllisessä ulkomyynnissä käytettävistä myyntilaitteista tulee tehdä ilmoitus. Ilmoitus tehdään sen alueen elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella toimija asuu tai sen alueen elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella toimija varastoi tai säilyttää myyntilaitteitaan. Myyntilaitteista tehty ilmoitus käsitellään samoin menettelyin mitä elintarvikehuoneiston perustamisen yhteydessä on kerrottu.

Omavalvontasuunnitelma
Säännöllistä ulko- tai torimyyntiä harjoittavalla toimijalla on oltava kirjallinen omavalvontasuunnitelma ja se on säilytettävä myyntipaikalla. Omavalvontasuunnitelmassa on esitettävä elintarvikkeiden kannalta tärkeät vaiheet elintarvikkeen valmistuksessa, käsittelyssä sekä säilytyksessä ja mainittava toimenpiteet näiden kohtien valvomiseksi.