Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke

Kainuun osahankkeen budjetti: 160 250 €
Rahoitus: STM 80 %, 128 207 €
Hankeaika: 1.3.2021 - 31.1.2022 ja ehdollisena 31.12.2022, mikäli eduskunta vahvistaa vuoden 2022 määrärahan talousarviossaan
Hankkeen hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Hankkeen koordinointi: Pohjois-Suomen sosiaalalan osamiskeskus POSKE

Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisen hankkeen tavoitteena on varmistaa, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset, nuoret ja perheet saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti.

Tavoitteen toteutumiseksi selkeytetään palveluihin pääsyä ja varmistetaan tasalaatuiset palvelut, jotka vastaavat lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. Lastensuojelua uudistetaan kehittämällä systemaattisesti toteutuvia monialaisen työn käytäntöjä ja yhtenäistämällä palveluprosesseja. Suunniteltu kehittämistyö vahvistaa lastensuojelun toimijoiden osaamista. Lastensuojelun monialainen kehittämishanke luo pohjan pitkäjänteiselle palvelurakenteiden uudistamiselle.

Yhteisen kehittämistyön tuloksena ammattilaisten osaaminen on vahvistunut niin, että heillä on riittävästi työvälineitä, verkostoja ja osaamista käytettävissään lastensuojelun lasten ja nuorten auttamiseksi ja tukemiseksi. Rakenteet tukevat monialaisen työn toteutumista ja kehitetyt toimintamallit kytkeytyvät meneillään oleviin kehittämistyön kokonaisuuksiin.

Löydät meidät myös Twitteristä @PLastensuojelu

    Yhteystiedot:

    Hakkarainen Maria, kehittämiskoordinaattori
    puh. 040 658 2308
    maria.hakkarainen@kainuu.fi

    Linkkejä: