Kuulutukset ja ilmoitukset

 

 

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män yh­ty­mä­val­tuus­to
ma 4.11.2019 al­kaen klo 10.00
Ka­jaa­nin kau­pun­gin­ta­lon val­tuus­to­sa­li, Poh­jo­lan­ka­tu 13, Ka­jaa­ni

Ko­kouk­sen tar­kas­tet­tu pöy­tä­kir­ja on ylei­ses­ti näh­tä­vä­nä Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa http://mfi­le­sot­to.kai­nuu.fi/por­taa­li/kai­nuun­so­te se­kä Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män kans­lias­sa, Poh­jo­lan­ka­tu 13, 3. krs, Ka­jaa­ni, maanantaina 18.11.2019 klo 8–15.

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen ovat luettavissa uutisesta