Kuhmon mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien- ja päihdehoito

Arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15  ta­voi­tat oman kun­ta­si työn­te­ki­jän pu­he­li­mit­se. Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä eril­lis­tä lä­he­tet­tä tar­vi­ta. Pel­käs­tään jo huo­li it­sen­sä tai lä­hei­sen­sä psyyk­ki­ses­tä voin­nis­ta tai päih­tei­den­käy­tös­tä on riit­tä­vä syy yh­tey­de­not­toon.

Osoi­te:
Kai­nuun­tie 88, 2 krs.
88900 Kuh­mo
Osastonsihteeri Enni Immonen puh. 044 797 0366

Tii­mivas­taa­va, sairaanhoitaja Sanna Piirainen, puh. 044 797 5259

Sairaanhoitaja Seija Lukkarinen, puh. 044 797 0104

Sairaanhoitaja Minna Parviainen, puh. 044 797 0373

Sairaanhoitaja Mari Kähkönen, puh. 044 797 5335

Sairaanhoitaja Seija Pääkkönen, puh. 044 797 0554

säh­kö­pos­ti: etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@kai­nuu.fi