Koronatilanne Kainuussa

 (15.9.2021)
Epidemiatilanne / vaihe Perustaso, Kajaanissa kiihtymisvaihe
Viimeisin alueella havaittu koronatartunta 14.9.2021

Ilmaantuvuus (tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vrk:n aikana)

120,8
Positiviisten testitulosten osuus (otetuista näytteistä) 1,3 %
Rajoitukset

Valtioneuvosto on päättänyt ravintolarajoituksista, joiden mukaan 31.7. alkaen Kainuussa voimassa kiihtymisvaiheen rajoitustoimet.

Suositukset
  • Kasvomaskin käyttö kaikissa tilanteissa, missä turvavälejä ei voida taata.
  • Turvavälien varmistaminen kaikissa oman perheen ulkopuolisissa kontakteissa. Lisäksi turvavälien mitoittamisessa tulee huomioida kontaktin luonne.
  • Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen
  • Tapahtumiin, tilaisuuksiin ja kontakteihin osallistuminen vain terveenä
  • 12 vuotta täyttäneiden molempien koronarokoteannosten ottaminen viivytyksettä
  • Yleinen etätyösuositus, ei etäopetussuositusta.
  • Yksityistilaisuuksissa vahvasti suositus lähikontaktien välttämisestä ja tartuntoja ehkäisevistä hygieniakäytännöistä. Juhlat suositellaan järjestämään ensisijassa ulkona.

Ko­ro­na­ti­lan­teen mää­ri­tel­mät - mi­tä tar­koit­taa pe­rus­ta­so, kiih­ty­mis­vai­he ja le­viä­mis­vai­he?

           - THL ko­ro­na­kart­ta

          - THL mas­ki­suo­si­tus­ohjeet

          - Mas­kin käyt­töoh­jeet

Tes­ti­mää­rät ja il­maan­tu­vuus 15.9.2021 (ti­lan­ne­ku­va päi­vi­te­tään vii­koit­tain):

Koronataulukot viikko 36