Koronatilanne Kainuussa

 (15.6.2021)
Epidemiatilanne / vaihe Perustaso
Viimeisin alueella havaittu koronatartunta 15.6.2021

Ilmaantuvuus (tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vrk:n aikana)

12,5
Positiviisten testitulosten osuus (otetuista näytteistä) 0,1 % viikko 23
Rajoitukset

Kokoontumisia (yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia) koskevia osallistujamäärärajoituksia tai turvavälimääräyksiä ei ole voimassa.

Tilaisuuksissa on huolehdittava, että turvavälit, käsien puhdistaminen sekä siivous ovat tartuntatautilain edellyttämällä tavalla järjestetty. Lisäksi tulee järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu  sillä tavoin väljästi kuin se on toiminta huomioon ottaen mahdollista. (TartuntatautiL § 58c :n mukaisesti).

Ohjeita yleisötilaisuuksien järjestämiseen

Suositukset

Kasvomaskin käyttö yli 12-vuotiaille kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Poislukien peruskoululaisilla koulussa ja koulumatkoilla.

Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestämään mahdollisimman pienimuotoisesti ja turvaohjeita noudattaen.

Kotimaan matkailussa tulee noudattaa turvavälejä, huolehtia käsihygieniasta sekä käyttää maskeja mikäli turvavälit eivät toteudu.

Yleinen etätyösuositus on voimassa.

Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään. Maasta poistumista tai maahan saapumista ei Suomen kansalaisilta voi kieltää, mutta välttämättömässä matkustuksessa tulee noudattaa omaehtoisia karanteenisuosituksia tai niihin liittyviä koronatestauksia  

Koronatestiin tulee edelleen hakeutua matalalla kynnyksellä

Koronavilkun lataamista älypuhelimeen suositellaan.

Ko­ro­na­ti­lan­teen mää­ri­tel­mät - mi­tä tar­koit­taa pe­rus­ta­so, kiih­ty­mis­vai­he ja le­viä­mis­vai­he?

           - THL ko­ro­na­kart­ta

          - THL mas­ki­suo­si­tus­ohjeet

          - Mas­kin käyt­töoh­jeet

Tes­ti­mää­rät ja il­maan­tu­vuus 15.6.2021 (ti­lan­ne­ku­va päi­vi­te­tään vii­koit­tain):

grafiikka