Koronatilanne Kainuussa

 (1.12.2021)
Epidemiatilanne / vaihe (vko 47) Perustaso

Ilmaantuvuus (tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vrk:n aikana)

57,1
Positiviisten testitulosten osuus (otetuista näytteistä) 1,2 %
Suositukset
  • Maskisuositus kohtalaisen ja merkittävän riskin tilanteissa

 

  • Hoito- ja hoitotyössä maskin / visiirin käyttövelvoite jatkuu

 

  • Suositellaan varovaisuutta ja harkintaa kotimaan ja ulkomaan matkailussa sekä tapahtumiin osallistumisessa.

Ko­ro­na­ti­lan­teen mää­ri­tel­mät - mi­tä tar­koit­taa pe­rus­ta­so, kiih­ty­mis­vai­he ja le­viä­mis­vai­he?

           - THL ko­ro­na­kart­ta

          - THL mas­ki­suo­si­tus­ohjeet

          - Mas­kin käyt­töoh­jeet

Tes­ti­mää­rät ja il­maan­tu­vuus 29.11.2021 (ti­lan­ne­ku­va päi­vi­te­tään vii­koit­tain):

Koronataulukot vko 47