Kajaanin mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien- ja päihdehoito

Arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15 ta­voi­tat oman kun­ta­si työn­te­ki­jän pu­he­li­mit­se. Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä eril­lis­tä lä­he­tet­tä tar­vi­ta. Pel­käs­tään jo huo­li it­sen­sä tai lä­hei­sen­sä psyyk­ki­ses­tä voin­nis­ta tai päih­tei­den­käy­tös­tä on riit­tä­vä syy yh­tey­de­not­toon.

Kajaanin mielenterveysyksikkö/Psykiatrian poliklinikka
P-ta­lo 2 C Sot­ka­mon­tie 13, 87300 Ka­jaa­ni
Toi­mis­to/ajan­va­raus: 08 6156 2711, ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
Fax: 08 6156 2727

Kajaanin päihdeyksikkö
Kainuun keskusairaalan 4. krs (vanha sairaala),
Sotkamontie 13
87300 Ka­jaa­ni
Toi­mis­to puh. 08 6156 7470
Fax 08 6156 7471

 

Ota yhteyttä riippuvuuksien hoitopalveluihin:
- kun oma tai läheistesi päihteidenkäyttö (alkoholi, lääkkeet, huumausaineet) huolettavat sinua
- kun päihteistä on aiheutunut vaikeuksia itsellesi, läheisellesi tai työtoverillesi
- kun olet huolestunut muusta riippuvuudesta (peli- ja läheisriippuvuus ym.)
- kun olet saanut poliisilta määräyksen ajokelpoisuuden seurantaan.