Kajaanin hoivayksikkö - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Satamakatu 2 A
87100 Kajaani, 3.kerros
https://sote.kainuu.fi/

 

Tervetuloa Kajaanin hoivayksikköön!

Hoivayksikkö on Kajaanin pääterveysaseman 3.kerroksessa toimiva vanhuspalveluihin kuuluva ympärivuorokautista hoivaa tarjoava yksikkö. Hoivayksikkö tarjoaa sekä pitkä- että lyhytaikaista ympärivuorokautista laitoshoitoa kainuulaisille ikäihmisille. Yksikössämme on yhteensä 24 asiakaspaikkaa.

Asiakkaamme hoito perustuu yksilölliseen tavoitteelliseen hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja hoitoon osallistuvan henkilöstön kanssa. Hoitosuunnitelman teossa käytämme apuna RAI arviointimenetelmää, jonka avulla hoitajat arvioivat asiakkaan toimintakykyä.

Hoivayksikössä noudatetaan kuntouttavaa työotetta ja asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan mahdollisuuden mukaan. Yksikössämme toteutetaan myös saattohoitoa.

Yksikkömme toimintaan kuuluvat myös omahoitajuus, asiakkaan aktiivinen arki sekä RAI- tietojen hyödyntäminen asiakkaidemme hoitotyössä.

Henkilökunta

Sairaanhoitaja vastaa työvuorossaan asiakkaidemme lääkehoidon toteutuksesta ja arvioinnista yhteistyössä lääkärin kanssa. Sairaanhoitajat osallistuvat myös perushoitotyöhön yhdessä lähi-/perushoitajien kanssa. Sairaanhoitajat tekevät pääasiassa aamu- ja iltavuoroja, lähihoitajat aamu-, ilta- ja yövuoroja.

Opiskelijat

Hoivayksikkö sopii parhaiten perushoidon harjoittelujaksoille, sekä vanhustyön erikoistumisopintojen harjoittelujaksoille.

Meillä voit oppia

Monipuolisesti perushoitotyötä. Saat tietoa erilaisista perussairauksista ja niiden lääkehoidosta. Huomaat myös mitä on kuntouttava työote ikäihmisiä hoidettaessa. Hoitotyön lisäksi yksikössämme opit yhteistyön merkityksen eri yhteistyötahojen kanssa, kuten asiakasohjaajien, lääkärin, omaisten jne.

Tervetuloa meille oppimaan!

 

Kajaanin hoivayksikkö
Satamakatu 2 A, 3.kerros
p. 044 7974 931/ hoitajat

https://sote.kainuu.fi/hoivayksikot

 

Yksikön esimies ja yhteystiedot

vs. palveluesimies Maria Haataja-Eerola puh. 044 7970 032 maria.haataja-eerola@kainuu.fi

 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

vs. palveluesimies Maria Haataja-Eerola puh. 044 7970 032
Sairaanhoitaja Tarja Juntunen, puh. 044 7974931 tarja.juntunen@kainuu.fi

 

Päivitetty 26.8.2020