Kainuunmeren Työterveys Oy, Sähköinen terveystarkastus

Avasimme 1.6. 2017 työterveyshuollon sähköisen työterveyskyselyn. Kysely on rakennettu työterveyshuollon näkökulmasta (työn altisteet ja kuormitustekijät huomioiden) yhdessä neljän muun kunnallisen työterveyshuollon toimijan kanssa ( Työterveys Aalto, Jyväskylä; Etelä-Savon Työterveys, Mikkeli; Oulun Työterveys Oy; Lappica Oy, Rovaniemi). Otamme sen jo tässä vaiheessa käyttöön, mutta sitä rakennetaan vielä aktiivisesti tämän jälkeen. Tulossa on verkkovalmennuksia ja lisäohjeistuksia. Näiden aika on syksyllä 2017.

Työterveyskyselyllä on tavoitteena saada työkykyriskit tunnistettua ja tartuttua niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kyselyn lopussa on ohjaus ottaa yhteys omaan työterveyshoitajaan, mikäli tarve ilmenee. Työterveyshoitaja näkee vastauksen tulokset työterveyshuollossa Kainuun Omasoten kautta.

Kysely on tarkoitettu käytettäväksi seulana, kun työterveyshuolto kohdistaa esim. työpaikkaselvityksen tms. toiminnan työyhteisöön. Silloin koko työyhteisö vastaa kyselyyn ja jatkotarkastuksiin poimitaan vain työkykyriskin omaavat henkilöt. Tämän lisäksi henkilöt, jotka kokevat omalla kohdallaan tarvetta työterveystarkastukseen ohjataan täyttämään ensin sähköinen työterveyskysely, koska se osoittaa onko tarvetta terveystarkastukseen ja se lyhentää  vastaanotolla tehtävään tarkastukseen käytettyä aikaa.

Jatkossa oma työterveyshoitajanne lähettää teille sähköpostia, milloin tarkastukset kohdistetaan mihinkin yksikköönne ja keiden vuoro on täyttää kysely netin kautta (www.omasote.kainuu.fi ). Käyttöä varten tarvitaan pankkitunnistautuminen. Mikäli henkilöllä ei ole mahdollisuutta tehdä kyselyä, hänet ohjataan normaaliin tapaan työterveyshoitajan vastaanotolle.