Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 - alueellisen valmistelun tukena (KaRa)

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2020 – 31.12.2021
Hankkeen rahoitus: STM:n valtionavustus (80 %) 1 377 080,00 €, Kainuun sote 469 270,00€
Hankkeen hallinnoija: Kainuun sote

Hankkeen kehittämistyön tavoitteena on valmistautua Kainuussa sote-uudistukseen, kehittää johtamista ja ohjausta selkiyttämällä järjestämistehtävää. Siihen liittyen kehitetään tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja osaamista sekä käyttöönotetaan tiedolla johtamista tukevia työvälineitä. Toimintatapoja ja prosesseja uudistetaan käyttöönottamalla digitaalisia välineitä.

KaRa-hanke koostuu neljästä osa-alueesta:

Osa-alue 1 Hankekoordinaatio ja -hallinto
-  sisältää vapaaehtoisen alueellisen valmistelun ja hankekoordinaation.

Osa-alue 2 Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
-  koostuu neljästä työpaketista, jotka ovat Järjestämistehtävän selkiyttäminen, Tietojohtamisen kyvykkyyden kehittäminen, Tietojohtamista tukevat työvälineet ja Tiedolla johtamisen pilotti.

Osa-alue 3 Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla
-  koostuu neljästä työpaketista, jotka ovat Asukkaan sähköiset asiointipalvelut, Työntekijän digitaaliset työvälineet, Tiedon laadun parantaminen ja Kyberturvallisuuden parantaminen.

Osa-alue 4 Yhteistyöaluetasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen
-  sisältää Kainuun soten osallistumisen Pohjois-Pohjanmaan hallinnoimaan osahankkeeseen: Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu: Ydinyksikön perustaminen ja osaamiskeskusten luominen. Tämän osa-alueen omarahoitusosuus ei sisälly KaRa:n kokonaiskustannuksiin. Osahankkeen kokonaiskustannus Kainuun soten osalta on 65 000 €, josta omarahoitusosuus on 13 000 €.

KaRa-hankkeella on yhteinen ohjausryhmä Kainuun soten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen - osa I: Helposti lähelläsi (HELLÄ) -kehittämishankkeen kanssa.

Hankesuunnitelma (KaRa)

Yhteystiedot:

Kristiina Taskinen, projektipäällikkö
puh. 040 671 9027
kristiina.taskinen@kainuu.fi

Hanna Mara, projektisihteeri/viestijä
puh. 040 671 9026
hanna.mara@kainuu.fi 

Hanne Vasankari, suunnittelija/
Tietojohtamisen kyvykkyyden kehittäminen
puh. 044 735 2982
hanne.vasankari@kainuu.fi 

Jouko Selkälä, suunnittelija/
Tietojohtamista tukevat työvälineet
puh. 040 624 9110
jouko.selkala@kainuu.fi 

Sanna Piirainen, suunnittelija 50 %/
Tietojohtamista tukevat työvälineet
puh. 044 710 0852
sanna.h.piirainen@kainuu.fi

Paula Tolonen, suunnittelija/
Tiedolla johtamisen pilotti
puh. 040 671 1078
paula.tolonen@kainuu.fi

Laura Moilanen, suunnittelija/
Sähköiset asiointipalvelut ja digitaaliset työvälineet
puh. 044 797 4763
laura.moilanen@kainuu.fi

Minna-Mari Tanskanen, suunnittelija/
Sosiaalihuollon Kanta
puh. 040 688 4044
minna-mari.tanskanen@kainuu.fi

Teemu Röpelinen, suunnittelija 50 %/
Kyberturvallisuuden parantaminen
puh. 044 797 0013
teemu.ropelinen@kainuu.fi

 

Twitter: @Sotehankkeet 
Facebook: Sote-uudistuksen kehittämishankkeet Kainuussa - HELLÄ, KaRa