Isyyden tunnustaminen ja yhteishuoltosopimus

Isyyslain mukaan avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyys on selvitettävä. 

1.1.2016 voimaan tullut uusi isyyslaki antaa mahdollisuuden isyyden selvittämiseen myös ennen lapsen syntymää, silloin kun isyydestä ei ole epäselvyyttä ja molemmat vanhemmat sitä haluavat. Isyyden vastaanottaminen tehdään raskauden viimeisellä kolmanneksella äitiysneuvolakäynnin yhteydessä terveydenhoitajan tai kätilön toimesta, molempien vanhempien ollessa paikalla. Samalla käynnillä voidaan tehdä myös yhteishuoltosopimus. Sopimuksen myötä molemmilla vanhemmilla on oikeus päättää ja saada tietoja lapsen elämään liittyvistä asioista.

Sosiaalipuolen lastenvalvoja ja maistraatti vahvistavat asiakirjat.

Lomakkeet ja tietoa:
THL, Isyyden selvittäminen ja isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää